Aivosähkökäyrämittaus

Aivosähkökäyrämittaus (electroencephalography, EEG) on keskeinen BABAssa käytössä oleva tutkimusmenetelmä. EEG mittaa aivojen pintaosien, kuten aivokuoren, sähköistä toimintaa pään pinnalle asetettavien elektrodien avulla. EEG -mittausta voidaan käyttää myös herätevastemittauksiin, jolloin tutkitaan aivojen tapaa käsitellä aisti-informaatiota, kuten näkö- tai kosketusinformaatiota. Multimodaalinen rekisteröinti tarkoittaa sitä, että samassa tutkimuksessa käytetään erilaisia aistiärsykkeitä. BABAssa käytettävät ärsykkeet ovat ensisijaisesti visuaalisia tai somatosensorisia.

Vauvojen EEG tutkimuksien vaihtoehtoisiin toteuttamistapoihin ja käytännön näkökulmiin voi tutustua NEMO-multimediapaketin kautta. Se on laajin maksuttomasti käytettävissä oleva opetusmateriaali vauvojen EEG tutkimuksista. NEMO multimediapaketti on tuotettu NEMO-tutkimuskonsortiota varten.

Interaktiivisessa multimediapaketissa kuvataan animaatioiden tukemana aivojen rakenteellista ja toiminnallista kehittymistä pienillä keskosilla.