Silmänliikkeiden seuranta

Vauvan silmänliikkeiden seuranta, eli katsekäyttäytymisen tutkiminen, on noussut nopeasti erittäin suosituksi tutkimusmenetelmäksi kehitys- ja neuropsykologisessa tutkimuksessa. Meillä BABAssa silmänliiketutkimukset ovat olleet osa tutkimusmenetelmiämme jo vuodesta 2010. BABA olikin yksi ensimmäisiä sairaalaympäristössä toimivia kliinisen tutkimuksen keskuksia, jotka ottivat silmänliikemittaukset käyttöön.

Vauvan katsekäyttäytyminen tarjoaa tutkijalle tietoa vauvan näköhavaitsemisesta, oppimisesta, muistista ja näönvaraisen tarkkaavuuden säätelystä. Silmänliiketutkimus perustuu infrapunavalolähteen ja kameran käyttöön lapsen katsellessa kuvia näyttöruudulta. BABA:ssa käytössä olevilla silmänliikekameroilla tutkimusta tehdessä lapseen ei tarvitse kiinnittää mittalaitteita. Nykyhetkellä hyödynnämme silmänliiketekniikkaa sekä vauvan näköprosessoinnin että laajemmin neurokognitiivisen kehityksen tutkimuksessa lasten ollessa 3-8 kuukauden ikäisiä.