Haastattelut ja lomakkeet

Laboratoriomme käyttää useita standardoituja haastatteluja ja kyselylomakkeita kattavan tiedon keräämiseksi. Esimerkkejä käyttämistämme haastattelu- ja kyselymenetelmistä ovat Beckin depressiokysely (BDI) ja Vahvuuksien ja vaikeuksien kysely (SDQ).