Mittaus- ja analyysimenetelmien kehitystyö

Aivosähkökäyrämittaus (EEG) voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. BABA on ollut aktiivinen suunnannäyttäjä vauvojen EEG-metodiikan kehitystyössä. Keskeisiä BABAssa tuotettuja mittausmetodiikan kehitysaskeleita on kerätty multimediapaketteihin, joissa kuvataan erilaisia tapoja toteuttaa laadukas aivosähkökäyrämittaus vauvoilla. Näistä BABAssa tuotetuissa multimediapaketeista on tullut keskeisiä vauvojen EEG-tutkimusten oppimismateriaaleja maailmanlaajuisesti.