EEG-analyysi

Laadukkaiden mittausmenetelmien lisäksi kehitämme BABA:ssa aktiivisesti myös analyysimenetelmiä. BABA on tuottanut useita tapoja analysoida EEG-signaalia aiempaa paremmin. Olemme:

i) tunnistaneet keskeisen, pikkukeskosilla aivosähkökäyrässä havaittavan, spontaanin aivotoiminnan ilmiön (SAT, spontaneous activity transients)

ii) kehittäneet useita analyysitapoja, joilla voidaan mitata vauvan aivojen yhteyksiä eli konnektiivisuutta (esim. ASI, event-level phase synchrony, bimodality, PAC/nestedness, phase-phase correlation, ja amplitude-amplitude correlation)

iii) suunnitelleet ja validoineet menetelmän keskosien vireystilan syklisen vaihtelun mittaamiseen (BAC, brain activity cycling)

iv) mukana tutkimustyössä, joissa hyödynnetään laajasti tilastotieteellisiä menetelmiä vauvan aivosähkökäyrässä havaittavien purskeiden reaaliaikaiseen tunnistamiseen ja niiden ennustearvon määrittelyyn lapsen kehityksen kannalta

v) tehneet yhteistyötä tutkimuksissa, joissa tuodaan esiin toimivia ratkaisuja automaattiseen aivojen kehityksen tason arviointiin

Voit tutustua menetelmien käytännön soveltamiseen tästä.