BABACENTER
 
  • Cogset
 

COGSET

Cogset-tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen seulonta- ja tutkimusväline alakouluikäisten lasten oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja arvioimisen tueksi.

Hankkeessa rekrytoidaan alakouluikäisiä lapsia osallistumaan VR-laseilla toteutettavaan pelinomaiseen neurokognitiiviseen tutkimukseen. Tutkimuksessa testataan perustaitoja, kuten tarkkaavaisuutta, muistia ja päättelyä. Cogset-tutkimuksessa lapset tekevät testitehtäviä VR-laseilla ja perinteisillä testimenetelmillä psykologin kanssa

Tavallisesti tutkimukset toteutetaan koulussa koulupäivään sopivana ajankohtana.

Lisätietoa tulossa pian.


Osallistu Cogset-tutkimukseen

Etsimme tutkimukseemme alakouluikäisiä lapsia. Cogset-hankkeen tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen ja lapsille mukava tapa arvioida oppimisvaikeuksia. Ole mukana auttamassa toisia lapsia!

 Rekrytointi alkaa kesän 2021 jälkeen.


Kuvassa on Cogset-tutkimuksessa k�ytett�v�t VR-lasit vapaaehtoisella tutkimukseen osallistuvalla lapsella.

Kuvassa on Cogset-tutkimuksessa käytettävät VR-lasit tutkimukseen osallistuvalla koululaisella. Laseilla näytetään lapselle kuvia ja videoita.
 

Yhteistyössä