BABACENTER
 
  • RIB
 

Imeväisen aivorytmit (Rhythms in the Infant Brain; RIB)

RIB-hanke kehittää ratkaisuja imeväisikäisen lapsen varhaisen aivotoiminnan diagnostiikkaan, etämonitorointiin ja hoidon seurantaan.

Hankkeessa on kehitetty kolme älyvaatetta lääketieteelliseen käyttöön:

  1. kertakäyttöinen vastasyntyneen aivosähkökäyrän mittaushattu aivomonitorointiin vauvojen teho-osastolla.
  2. unirytmin seurantaan sopivat älypöksyt (NAPPA; NAPping PAnts).
  3. varhaisen liikunnallisen kehityksen arviointiin sopiva älypotkupuku (MAIJU; Motility Assessment in Infants with a JUmpsuit).

Neurofysiologista signaalianalyysia kehitetään Helsingin ja Tampereen yliopiston yhteistyönä mm. koneoppimisen uusilla metodeilla. RIB-hankkeessa jatkokehitetään tekoälypohjaista analytiikkaa ja testataan älyvaatteiden tuomaa lisäarvoa useissa kliinisissä tutkimuksissa neljässä eri maassa.

Uusien lääketieteellisten älyvaatteiden kehittäminen imeväisille tulee ratkaisemaan useita teknisiä haasteita puettavan elektroniikan alalla. Lääketieteellisen kehonmittausdatan analyysi koneoppimismenetelmin tuottaa uutta signaalianalyysikehitystä, josta on hyötyä myös laajemmin lääketieteessä. Onnistuessaan RIB-konsortio tulee suoraan parantamaan imeväisen varhaista diagnostiikkaa ja hoidon seurantaa.

RIB-hanketta tukee Suomen Akatemian Terva-ohjelma, Lastentautien tutkimussäätiö ja Aivosäätiö.

Lisää tietoa älyvaatekehityksestä BABAn Youtube-kanavalla

Katso myös englanninkielinen sivusto Methods -> Wearables

Lastentautien säätiön tiedote täällä
Aivosäätiön tiedote täällä

 

Lisää älypotkupukuhankkeesta täällä.

Lisää unipöksyistä YLE-ohjelmassa ja Suomen Akatemian sivuilla.


 

Yhteistyössä