BABACENTER
 
  • FYSIOLOGISET MENETELMÄT
 

FYSIOLOGISET MENETELMÄT

Aivosähkökäyrämittaus

Aivosähkökäyrämittaus (electroencephalography, EEG) on keskeinen BABAssa käytössä oleva tutkimusmenetelmä. EEG mittaa aivojen pintaosien, kuten aivokuoren, sähköistä toimintaa pään pinnalle asetettavien elektrodien avulla. EEG-mittausta voidaan käyttää myös herätevastemittauksiin, jolloin tutkitaan aivojen tapaa käsitellä aisti-informaatiota, kuten näkö- tai kosketusinformaatiota. Multimodaalinen rekisteröinti tarkoittaa sitä, että samassa tutkimuksessa käytetään erilaisia aistiärsykkeitä. BABAssa käytettävät ärsykkeet ovat ensisijaisesti visuaalisia tai somatosensorisia.

Vauvojen EEG-tutkimusten erilaisiin toteutustapoihin voi tutustua NEMO-multimediapaketin kautta. Se on BABAssa tehty ja kansainvälisesti laajin maksuton opetusmateriaali vauvojen EEG-tutkimuksista. Katso myös video vauvojen EEG-tutkimuksista.

Pikkukeskosten aivojen kehittymistä ja sen tutkimista sairaalassa esitetään interaktiivisessa multimediapaketissa, joka on niinikään kuvattu BABAssa.

Silmänliikkeiden seuranta

Vauvan silmänliikkeiden seuranta eli katsekäyttäytymisen tutkiminen on noussut nopeasti erittäin suosituksi tutkimusmenetelmäksi kehitys- ja neuropsykologisessa tutkimuksessa. Meillä BABAssa silmänliiketutkimukset ovat olleet osa tutkimusmenetelmiämme jo vuodesta 2010. BABA olikin yksi ensimmäisiä sairaalaympäristössä toimivia kliinisen tutkimuksen keskuksia, jotka ottivat silmänliikemittaukset käyttöön. Katso tästä video vauvan silmänliiketutkimuksesta.

Vauvan katsekäyttäytyminen tarjoaa tutkijalle tietoa vauvan näköhavaitsemisesta, oppimisesta, muistista ja näönvaraisen tarkkaavuuden säätelystä. Silmänliiketutkimus perustuu infrapunavalolähteen ja kameran käyttöön lapsen katsellessa kuvia näyttöruudulta. BABAssa on käytössä sellaiset silmänliikekamerat, jotka seuraavat sylissä istuvan lapsen silmänliikkeitä ilman lapseen kiinnitettäviä lisälaitteita. Hyödynnämme silmänliiketekniikkaa näköprosessoinnin ja laajemmin neurokognitiivisen kehityksen tutkimuksessa sekä imeväisvaiheessa (3-8 kk) että esikouluiässä (4-6 v).

 

Yhteistyössä