BABACENTER
 
 

Satakunnan Viikko: Unipöksyistä apua vauvoille

– On näyt­töä sii­tä, et­tä vau­van uni häi­riy­tyy kai­ken­lai­sis­ta lap­sen sai­rauk­sis­ta, ku­ten in­fek­ti­ois­ta, mut­ta myös äi­din hy­vin­voin­tia häi­rit­se­vis­tä asi­ois­ta, esi­mer­kik­si ma­sen­nuk­ses­ta. Uni­pök­syil­lä voi­daan ha­vai­ta myös pe­ri­o­dis­ta hen­gi­tys­tä, joka il­me­nee en­sim­mäis­ten elin­kuu­kau­sien ai­ka­na ja vaa­tii usein hoi­toa, ker­too Hel­sin­gin yli­o­pis­ton klii­ni­sen neu­ro­fy­si­o­lo­gi­an pro­fes­so­ri Samp­sa Van­ha­ta­lo. Lue koko artikkeli tästä.

BabaCenter 15.11.2019

 

Yhteistyössä